Dom Zbrinjavanje

  • Dom Zbrinjavanje

Dom Zbrinjavanje

Kratak opis: Zvanična prezentacija Doma za lica sa oštećenim vidom “Zbrinjavanje”, ustanove socijalne zaštite jedine te vrste u Srbiji.
Tehnika izrade: HTML, PHP

 

Posetite sajt
Nazad na Web radove Nazad na Portfolio
Work Categories