Vodeničar Foto

Vodeničar Foto

Kratak opis: Na adresi www.vodenicar.com pogledajte sajt fotografa Srđana Vodeničara.

Pored odabranih fotografija u delu menija “Portfolio”, ovde možete pregledati gotovo sve fotografije sa događaja na kojima je ovaj fotograf radio, ali i poručiti fotografije na kojima ste Vi ili neka Vama draga osoba, koristeći jednostavan sistem poručivanja.

Tehnika izrade: Content Management System (CMS), PHP, (X)HTML, CSS

 

Posetite sajt
Nazad na Web radove Nazad na Portfolio
Work Categories